E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                          

Slip Sheet palety – Lipton šetří životní prostředí

Vysokozdvižný vozík mizí pomalu do kontejneru, následně se vrací zpátky s pytli sypaného čaje. Je to nakládka, jako každá jiná. S tím rozdílem, že zboží není naloženo na dřevěné paletě, ale na tenkém kraftovém papíru. Tento tenký kraftový papír se nazývá Slip Sheet podložka – nástroj, který využívají společnosti pro maximální vytížení kontejnerů.

Uniliver, co by průkopník

Průkopníkem využívání Slip Sheet podložek na Středním Východě je společnost Unilever, pro jeho čajovou značku Lipton. V první fázi začali využívat Slip Sheet podložky na trase Assam – Dubaj, kde za rok ušetřili 100.000 USD. Tim Drury (Víceprezident pro řízení dodavatelského řetězce) říká: „Nejenom, že ušetříte náklady za nákup palet, ale dokážete naložit i více zboží do dopravního prostředku. Mimo to, že šetříte životní prostředí, redukujete i náklady na přepravu o 10-15 %.“

logistic-problem-palllets

Příkladová studie

Společnost na této trase převezla ročně 300 000 tun čaje. Každá 1,5t čaje přicházela na vlastní palet, což znamená, že se ročně vyrobilo a převezlo 200 000 dřevěných atypických palet (z důvodu přepravy v kontejneru). Tyto palety však byly využívány pouze na jedno použití a to z důvodu jejich rozměrů, neakceptovatelných pro následný převoz do Evropy. Každý rok se tedy vyhodilo 200 000 ks dřevěných palet.„V první řadě jsme se domluvili s našim největším dodavatelem čaje, aby nakládal zboží na Slip Sheet podložky, které jsou manipulovatelné a nakládané do kontejneru pomocí Push-Pull nástavce. Při převozu čajových sáčků jste omezeni objemovými limity, nikoliv hmotnostními. Z tohoto důvodu je využívání Slip Sheet podložek ideální volba. Tímto způsobem jsme dokázali naložit do kontejneru o 10 % více zboží.“, říká Drury.

Po prvotním úspěchu na trase Assam – Dubaj,začala společnost Unilever využívat Slip Sheet podložky i při dodávkách z Keni, kde bylo zavádění Bezpaletové technologie o něco složitější. Pokud máte jednoho hlavního dodavatele, vybavíte sebe i jeho nástavcem Push-Pull pro Bezpaletovou manipulaci a máte vyhráno. V Keni bylo však více menších dodavatelů. V tomto případě využívali princip centrálního skladu. Menší dodavatelé dováží zboží do centrální skladu, kde se zboží přepaletovává, jednou z možností může být i moderní zařízení – stacionární výměník. Poté co je zboží naloženo na Slip Sheet paletách, dojde k nakládce do kontejneru.

Uniliver využívá Slip Sheets

Reakce na slip sheet palety

Tim Drury celý projekt na zavádění Bezpaletové technologie hodnotí velmi kladně. V první řadě, chtěli zavádět Slip Sheet podložky pouze z důvodu záchrany životního prostředí, ale nakonec se potvrdilo i v praxi, že společnost dosáhla i velkých finančních úspor.Celý projekt vtipně hodnotí, že nejnáročnější nebyly finanční náklady na vybavení touto technologií sebe i své dodavatele, ale překonat mentální blok u lidí, kteří nevěřili, že tenká Slip Sheet podložka dokáže unést hmotnost až 1,5t a samozřejmě překonat prvotní nechuť skladníků učit se nové manipulaci.

reduce-replace-recycle

Bezpaletová technologie a využívání Slip Sheet podložek je jistě cesta správným krokem do budoucnosti.

V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE CHTÍT JAKÉKOLIV INFORMACE O PROJEKTU SLIP SHEET PALETY KONTAKTUJTE NÁS NA EMAIL INFO@SOPACK.CZ.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.